OVER GEOFISH


“GEOFISH.be: uw selectie van visserijgegevens interactief weergegeven op geografische kaarten

De online tool GEOFISH, ontwikkeld door ILVO, geeft een ruimtelijke visualisatie van visserij-gerelateerde gegevens en mariene ruimtelijke planning. Via de tool wordt onder andere snel een visualisatie gemaakt van de status van een visbestand, zoals opgemaakt door ICES. Inzake ruimtelijke planning wordt een duidelijk beeld gevormd van activiteiten of mogelijke restricties (mariene natuurreservaten, windmolenparken, Brexit) die het economische belang (uitgedrukt in visuren, aanvoer) voor de Belgische visserijsector beïnvloeden.

De tool is een handig hulpmiddel voor de visserijsector, die al verschillende decennia onder druk staat: de hoge brandstofprijzen, vangstbeperkingen maar ook de beschikbare visgronden worden meer en meer gereguleerd door tal van (Europese) wetten en richtlijnen. De toekomst van de visserij wordt voornamelijk bepaald door het gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB). Daarnaast zijn er echter tal van andere richtlijnen die mee een invloed uitoefenen op dit visserijbeleid, zoals de habitatrichtlijn (HD), de kaderrichtlijn mariene strategie (MSFD), de Europese richtlijn voor ruimtelijke planning (MSPD), … . Een aantal van de vele richtlijnen hebben rechtstreeks of onrechtstreeks een impact op de exploitatie van vis, schaal- en schelpdieren. Ook is er door een intensiever ruimtegebruik in de zeegebieden, een grotere competitie tussen de visserij en de andere maritieme sectoren voor de visgronden (vb. windmolenparken). Dit kan leiden tot conflicten en zorgt ervoor dat de visserij ook meer en meer gereguleerd wordt in ruimte en tijd. Voor de vissers maar ook voor de beleidsmakers is het moeilijk om een up-to-date overzicht te bewaren van alle (snel veranderende) informatie die van toepassing is op de sector, en om te beslissen hoe hier het best mee om kan gegaan worden.

De GEOFISH tool biedt een oplossing via interactieve visualisatie: de gebruiker selecteert de gegevens die voor hem van belang zijn en de tool projecteert die op geografische kaarten. Dit vergemakkelijkt de interpretatie van de gegevens en toont direct variaties tussen gebieden en tussen jaren of seizoenen. Vissers zijn door de tool ook op de hoogte van mogelijke beperkingen op de visgronden nu en in de toekomst. Beleidsmensen kunnen dan weer gebruik maken van de interactieve tool tijdens onderhandelingen rond ruimtegebruik en eventuele compensaties. Ten slotte kan de tool ook worden ingezet voor een ruimere communicatie naar het publiek toe, zoals bijvoorbeeld over de jaarlijkse evaluatie van de status van visbestanden.